Hướng Dẫn Tải Game : tại đây

 

Tải Bản Patch Update 30/07/2020

Phiên bản Dung lượng Download
CF Patch 1341.exe 478Mb Tải về máy

Bộ Cài Đầy Đủ

Phiên bản Dung lượng Download
CF_FULL_1341.exe 1.86Mb Tải về máy
CF_FULL_1341-1.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-2.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-3.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-4.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-5.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-6.bin 876Mb Tải về máy

Tải Bản Patch Update 30/07/2020 mạng VNPT

Phiên bản Dung lượng Download
CF Patch 1341.exe 478Mb Tải về máy
 

Bộ Cài Đầy Đủ mạng VNPT

Phiên bản Dung lượng Download
CF_FULL_1341.exe 1.86Mb Tải về máy
CF_FULL_1341-1.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-2.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-3.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-4.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-5.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-6.bin 876Mb Tải về máy
 

Tải Bản Patch Update 30/07/2020 mạng Viettel và FPT

Phiên bản Dung lượng Download
CF Patch 1341.exe 478Mb Tải về máy

Bộ Cài Đầy Đủ mạng Viettel và FPT

Phiên bản Dung lượng Download
CF_FULL_1341.exe 1.86Mb Tải về máy
CF_FULL_1341-1.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-2.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-3.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-4.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-5.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-6.bin 876Mb Tải về máy

Tải Bản Patch Update 30/07/2020 (Driver)

Phiên bản Dung lượng Download
CF Patch 1341.exe 478Mb Tải về máy
 

Bộ Cài Đầy Đủ (Driver)

 

Phiên bản Dung lượng Download
CF_FULL_1341.exe 1.86Mb Tải về máy
CF_FULL_1341-1.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-2.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-3.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-4.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-5.bin 1.02Gb Tải về máy
CF_FULL_1341-6.bin 876Mb Tải về máy

 

Đột Kích