HƯỚNG DẪN TẢI GAME VÀ SỬA LỖI  :[TẠI ĐÂY]

  • Tải Bản Patch Update 1348 - 15/10/2020 (Nếu không click tải được vui lòng ấn chuột phải vào [Tải về máy] chọn "open link in new tab" để tải về)

Phiên bản

Dung lượng Download

CF_Patch_1348.exe

1.42Mb Tải về máy

CF_Patch_1348-1.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1348-2.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1348-3.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1348-4.bin

694Mb Tải về máy

 

  • Bộ Cài Đầy Đủ 1348 - 15/10/2020

Phiên bản

Dung lượng Download

CF_FULL_1348.exe

1.95Mb

Tải về máy

CF_FULL_1348-1.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_FULL_1348-2.bin

1.07Gb Tải về máy

CF_FULL_1348-3.bin

1.07Gb Tải về máy

CF_FULL_1348-4.bin

1.07Gb Tải về máy

CF_FULL_1348-5.bin

1.07Gb Tải về máy

CF_FULL_1348-6.bin

1.07Gb Tải về máy

CF_FULL_1348-7.bin

193Mb Tải về máy

 

Phiên bản

Dung lượng Download

CF_Patch_1348.exe

1.42Mb Tải về máy

CF_Patch_1348-1.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1348-2.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1348-3.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1348-4.bin

694Mb Tải về máy
  • Bộ Cài Đầy Đủ 1348 - 15/10/2020 ( Driver )

Phiên bản

Dung lượng Download

CF_FULL_1348.exe

1.95Mb

Tải về máy

CF_FULL_1348-1.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_FULL_1348-2.bin

1.07Gb Tải về máy

CF_FULL_1348-3.bin

1.07Gb Tải về máy

CF_FULL_1348-4.bin

1.07Gb Tải về máy

CF_FULL_1348-5.bin

1.07Gb Tải về máy

CF_FULL_1348-6.bin

1.07Gb Tải về máy

CF_FULL_1348-7.bin

193Mb Tải về máy

 

Đột Kích