Trò chơi dành cho 18+. Chơi game quá 180 phút mỗi ngày có hại cho sức khỏe

[UPDATE]PHIÊN BẢN 1382 - RA MẮT VŨ KHÍ CFS CHAMPION 2020

‼THÔNG BÁO‼
Bảo trì cập nhật Patch 1382 ngày 31/08/2021. Kết thúc chuỗi sự kiện chào mừng update 3.0 , Cập nhật vật phẩm cửa hàng , sửa các lỗi đang có:
✅Thời gian từ dự kiến từ 00h00 ~ 02h00 31/08/2021 (Có thể mở sớm hơn)
✅Nội dung cập nhật:
1. Kết thúc sự kiện ưu đãi giảm giá 50% Set Born Beast 2 gồm các gói sau:
- FULL set Born Beast 2 trên shop VIP.
- Gói lẻ A,B và C Born Beast 2 trên cửa hàng.
- Gói tổng Born Beast 2 trên cửa hàng.
2. Kết thúc bán gói Combo vũ khí mừng Update 3.0 giá 99 Gocoin
3. Mở bán vũ khí CFS Đầu tiên:
- M82A1 Born Beast CFS Champion giá 400 Gocoin trên cửa hàng.
4. Cập nhật Bảng tên và Bình xịt CF Police.
5. Cập nhật Hệ thống và ổn định server.
6. Sửa các lỗi hiển thị :
- Hiển thị hình ảnh lựu đạn, hình ảnh nhân vật VICTORIA.
- Không sử dụng phiếu miễn phí QCMM
- Không hiển thị nút mở hòm tân binh và một số lỗi khác.
Chúc các chiến binh chơi game vui vẻ 🤩