Trò chơi dành cho 18+. Chơi game quá 180 phút mỗi ngày có hại cho sức khỏe

[SỰ KIỆN] CHUỖI SỰ KIỆN KỶ NIỆM 13 NĂM

🤩CHUỖI SỰ KIỆN🤩
🤩MỪNG KỶ NIỆM 13 NĂM ĐỘT KÍCH VIỆT NAM🤩
 
Thay mặt Đội ngũ phát triển và Nhà Phát Hành xin gửi tới các chiến binh chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 13 năm.
👉Thời gian từ 00h00 11/03/2021 tới 19/03/2021
Chuỗi sự kiện gồm có :
🎁Sự kiện đăng nhập nhận quà nhân dịp kỷ niệm 13 năm
 
👉Nội dung chiến binh đăng nhập điểm danh tích lũy trong 6 ngày từ 11/3 - 19/3
 
1. Đăng nhập điểm danh ngày 11/3 : USP-Animal 7 Ngày
 
2. Đăng nhập điểm danh ngày 12/3 (Tích lũy 2 ngày): Ultimatum Noble Gold 7 Ngày 
 
3. Đăng nhập điểm danh ngày 13/3 (Tích lũy 3 ngày): AWM Gold Black Dragon 15 ngày
 
4. Đăng nhập điểm danh ngày 14/3 (Tích lũy 4 ngày): Shovel Royal Dragon 8 30 ngày
 
5. Đăng nhập điểm danh ngày 15/3 (Tích lũy 5 ngày): M240B Cartoon CF 30 ngày
 
6. Đăng nhập điểm danh ngày 16/3 (Tích lũy 6 ngày): M4A1 Guitar Graffiti Vĩnh Viễn
 
⛔️Lưu ý : Ví dụ nếu ngày 11/3 không đăng nhập, thì nếu đăng nhập ngày 12/3 sẽ tính điểm danh ngày 1 nhận mốc quà của ngày thứ nhất USP-Animal 7 ngày.(Thời gian sự kiện diễn ra 9 ngày chỉ cần đăng nhập điểm danh đủ 6 ngày trong thời gian sự kiện sẽ nhận được các vật phẩm trên)
 

 

🎁Sự kiện mở bán 12 QCMM mà các chiến binh yêu thích (00h00 13/03/2021 ~ 23h59 17/03/2021) :
- QCMM Ultimate Collection 1
- QCMM Ultimate Collection 2
- QCMM Prime Collection A
- QCMM Gold Phoenix Collection 1
- QCMM Gold Phoenix Collection 2
- QCMM Gold Phoenix Collection 3
- QCMM Noble Gold Collection 1
- QCMM Noble Gold Collection 2
- QCMM Noble Gold Collection 3
- QCMM Noble Gold Collection 4
- QCMM Noble Gold Collection 5
- QCMM Noble Gold Collection 6
 
🎁Sự kiện nhân đôi kinh nghiệm toàn server (00h00 14/03/2021 ~ 23h59 17/03/2021)
----------
Chúc các chiến binh chơi game vui vẻ