[UPDATE] RA MẮT HỆ THỐNG TÍNH NĂNG NHÂN VẬT

Hướng dẫn thay đổi thông số nhân vật

1.Tiến hành thay đổi các chỉ số nhân vật

2.Hệ thống sẽ xuất hiện bảng thông số nhân vật

=> Trích xuất tùy chọn: sử dụng vé trích xuất tùy chọn

- Người chơi có thể thêm 1 chỉ số hoặc thay đổi 1 chỉ số có sẵn ( chỉ số mới sẽ thay thế chỉ số cũ )

- Chỉ số mới sẽ hiển thị bên phải, người chơi có thể chọn mục Có thể thêm tùy chọn hoặc chọn 1 chỉ số khác để thay thế và nhấn thay đổi

=> Thay đổi ngẫu nhiên: sử dụng vé tùy chọn thay đổi

Tại vé này có 2 mức để lựa chọn là 1 chỉ số và 10 chỉ số ngẫu nhiên

Nhấn chọn 1 chỉ số có sẵn, nhấn chọn 1 pa3: hệ thống sẽ hiển thị 2 chỉ số ngẫu nhiên để người chơi lưạ chọn

Người chơi chọn và nhấn xác nhận để hệ thống thay đổi chỉ số

Nhấn chọn 1 chỉ số có sẵn, nhấn chọn 10 pa3: hệ thống sẽ hiển thị 10 chỉ số ngẫu nhiên và 1 chỉ số thưởng để người chơi lưạ chọn

Người chơi chọn và nhấn xác nhận để hệ thống thay đổi chỉ số

Ngoài ra người chơi có thể tham khảo hướng dẫn bằng cách nhấn chọn dấu ? phía trên góc phải của cài đặt

Có 3 tab để người chơi tham khảo, nhấn vào số tab bên dưới để xem hướng dẫn

 

 

 

Các tin khác

Đột Kích