Quên mật khẩu
Quên mật khẩu cấp 2

Soạn GO MKC2 < mã tài khoản > Gửi 8100

Quên mật khẩu

Soạn GO MK < MKC2 > Gửi 8100

Quên mã tài khoản

Soạn GO Gửi 8100

Lưu ý: Cước phí cho mỗi tin nhắn là 1500đ/SMS.