Trang chủ

Sự kiện

Hỗ trợ

Nạp GO

Đăng nhập

0

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

M

W

X

Y

XOÁ

Z

XÁC NHẬN

+200% EXP bản thân

+30% EXP cho đồng đội

+20% GP cho đồng đội

Thêm đạn trong Nano

Xem vũ khí

Găng tay độc quyền

Tăng tốc độ thay đạn

Thêm đạn toàn bộ Rifle

Tư thế tăng 30% tốc chạy

Killmark Angelic Beast

Buff đồng đội rút súng nhanh 10s

Đạn đặc biệt Bùng nổ năng lượng

Buff đồng đội nhảy cao 10s (Nano)

Hấp thụ năng lượng

Giảm thời gian hồi máu trong dạng Nano

2 hoạt ảnh thay đạn

Hiệu ứng đặc biệt khi tiêu diệt đối thủ

THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

NÂNG CẤP

KHẮC ẤN THIÊN THẦN

QUYỀN LỢI CƠ BẢN

QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT

QUAY VỀ ĐẦU TRANG