Trang chủ

Sự kiện

Hỗ trợ

Nạp GO

Đăng nhập

0

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

M

W

X

Y

XOÁ

Z

XÁC NHẬN

+200% EXP bản thân

+30% EXP cho đồng đội

+20% GP cho đồng đội

Thêm mạng chế độ AI

Xem vũ khí

Thay đạn nhanh

Tấn công đặc biệt

Thêm đạn toàn bộ Rifle

Tư thế tăng 30% tốc chạy

+3 viên đạn Rifle cho đồng đội trong chế độ AI

Tăng tốc chạy cho team trong chế độ AI

Thêm mạng trong chế độ AI

Buff đồng đội rút súng nhanh 10s

Buff chí mạng cho đồng đội chế độ AI

Hiệu ứng đặc biệt khi tiêu diệt đối thủ

THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

NÂNG CẤP

KHẮC ẤN ÁC QUỶ

QUYỀN LỢI CƠ BẢN

QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT

QUAY VỀ ĐẦU TRANG