Giải đấu

Thông tin đội

Clan Vua

Việt Nam

Giới thiệu

Cựu binh CFVL xuống hạng tham gia giải bán chuyên CFS với mục đích trở lại giải đấu quốc nội danh giá.
CFEL 2022 Season 1  Thống kê

Ranking5

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
8 272 7 11 965 1030 337 305
Vận động viên
CFEL 2022 Season 1  Kết quả
05-03-2024 07:30 CSC 2024 Season 1 Vòng bảng A : Round 1 - Match 9
04-03-2024 09:00 CSC 2024 Season 1 Vòng bảng A : Round 1 - Match 5
04-03-2024 06:00 CSC 2024 Season 1 Vòng bảng A : Round 1 - Match 1
02-03-2024 08:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội : Round 3 - Match 86
28-02-2024 08:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội : Round 2 - Match 74
23-02-2024 07:00 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội : Round 1 - Match 3
04-04-2023 09:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 39 - Match 5
04-04-2023 07:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 34 - Match 3
04-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 30 - Match 1
03-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 35 - Match 2
01-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 34 - Match 2
30-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 38 - Match 4
27-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 26 - Match 1
25-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 12 - Match 2
24-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 42 - Match 3
22-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 31 - Match 4
19-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 34 - Match 2
17-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 29 - Match 1
16-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 30 - Match 4
13-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 32 - Match 1
11-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 36 - Match 2
10-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 30 - Match 3
08-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 33 - Match 4
31-08-2022 06:00 CSC 2022 Season 2 Tranh 3-4 : Round 50 - Match 1
30-08-2022 08:00 CSC 2022 Season 2 Bán kết : Round 30 - Match 2
29-08-2022 08:00 CSC 2022 Season 2 Tứ kết : Round 49 - Match 3
27-08-2022 07:30 CSC 2022 Season 2 Nhánh Thắng - Bảng C : Round 0 - Match 1
27-08-2022 06:00 CSC 2022 Season 2 Vòng bảng - Bảng C : Round 0 - Match 1
01-06-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 3
29-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 2
27-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 2
26-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 3
12-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 4
09-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 2
08-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 3
05-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 2
03-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 2
03-04-2022 08:30 CSC 2022 Season 1 CHUNG KẾT : Round 8 - Match 0
01-04-2022 08:30 CSC 2022 Season 1 BÁN KẾT : Round 6 - Match 2
27-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 TỨ KẾT : Round 5 - Match 3
20-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG C : Round 3 - Match 3
19-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG C : Round 3 - Match 1
18-02-2022 08:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG : Round 3 - Match 5
15-02-2022 07:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG : Round 2 - Match 9
20-01-2022 07:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI : Round 1 - Match 17