Giải đấu

Thông tin đội

ROMBOSS CFVN 

Việt Nam

Giới thiệu

Đội Đột Kích chuyên nghiệp ROMBOSS CFVN
CFEL 2022 Season 1  Thống kê

Ranking4

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
13 186 9 9 829 881 238 270
Vận động viên
CFEL 2022 Season 1  Kết quả
04-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 4
05-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 1
07-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 2
09-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 2
11-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 2
24-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 3
25-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 2
28-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 4
29-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 1
31-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 2