Giải đấu

Thông tin đội

PG Esports

Việt Nam

Giới thiệu

Đội Đột Kích chuyên nghiệp đổi tên LE HEROKING. Từng hạng 4 CFS Summer 2022
CFEL 2022 Season 1  Thống kê

Ranking3

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
19 462 13 3 990 829 301 244
Vận động viên
CFEL 2022 Season 1  Kết quả
09-03-2024 06:00 CSC 2024 Season 1 Vòng playoff : Round 2 - Match 4
06-03-2024 09:00 CSC 2024 Season 1 Vòng bảng C : Round 1 - Match 15
06-03-2024 06:00 CSC 2024 Season 1 Vòng Bảng C : Round 1 - Match 11
06-10-2022 08:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | PLAY-OFF : Round 57 - Match 2
04-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 34 - Match 3
02-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 29 - Match 3
01-10-2022 05:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 31 - Match 2
30-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 31 - Match 3
25-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 12 - Match 2
23-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 30 - Match 2
21-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 28 - Match 2
20-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 41 - Match 3
18-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 38 - Match 3
15-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 34 - Match 1
13-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 36 - Match 2
11-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 36 - Match 2
09-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 32 - Match 2
07-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 39 - Match 2
01-06-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 3
30-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 3
26-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 4
24-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 3
12-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 3
10-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 3
08-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 3
06-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 3