Giải đấu

Thông tin đội

LE HEROKING

Việt Nam

Giới thiệu

Đội Đột Kích chuyên nghiệp LE HEROKING
CFEL 2022 Season 1  Thống kê

Ranking3

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
19 462 13 3 990 829 301 244
Vận động viên
CFEL 2022 Season 1  Kết quả
04-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 3
06-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 3
08-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 3
10-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 3
12-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 3
24-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 3
26-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 4
28-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 3
30-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 3
01-06-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 3