Giải đấu

Thông tin đội

RANKING GAMING

Việt Nam

Giới thiệu

Đội đột kích chuyên nghiệp RANKING GAMING
CFEL 2022 Season 1  Thống kê

Ranking2

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
20 479 14 4 1083 996 392 308
Vận động viên
CFEL 2022 Season 1  Kết quả
03-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 1
05-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 2
07-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 1
10-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 3
11-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 2
24-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 4
25-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 1
27-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 1
29-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 2
31-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 1