Giải đấu

Thông tin đội

CELEBe.2L

Việt Nam

Giới thiệu

Team Đột Kích Việt Nam
CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL  Thống kê

Ranking4

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
0 0 0 0 0 0 0 0
Vận động viên
CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL  Kết quả
11-12-2022 01:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Tranh 3-4 giải CFS 2022 Grand finals : Round 60 - Match 0
10-12-2022 02:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng Bán kết giải CFS Grand finals 2022 : Round 41 - Match 1
08-12-2022 05:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Tứ Kết Crossfire Star 2022 Gran Finals : Round 52 - Match 2
05-12-2022 06:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng A : Round 15 - Match 5
04-12-2022 12:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng A : Round 13 - Match 3
03-12-2022 04:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vỏng bảng - Bảng A : Round 12 - Match 2
07-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 Chung kết : Round 5 - Match 1
03-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 28 - Match 1
01-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 33 - Match 1
30-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 31 - Match 3
27-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 26 - Match 1
26-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 29 - Match 4
23-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 30 - Match 1
21-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 20 - Match 1
19-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 30 - Match 1
18-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 25 - Match 4
15-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 34 - Match 1
13-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 32 - Match 1
11-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 34 - Match 1
09-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 28 - Match 1
07-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 31 - Match 1
14-08-2022 05:00 CFS Summer Championship 2022 Chung kết : Round 48 - Match 2
13-08-2022 07:00 CFS Summer Championship 2022 Bán kết : Round 32 - Match 2
12-08-2022 07:00 CFS Summer Championship 2022 Bảng B : Round 48 - Match 2
12-08-2022 03:00 CFS Summer Championship 2022 Bảng B : Round 51 - Match 1
10-06-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về - đấu bù : Round 10 - Match 1
30-05-2022 08:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 4
28-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 4
26-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 4
24-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 4
12-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 4
10-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 4
08-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 4
06-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 4
04-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 4
05-12-2021 01:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL TRANH 3-4 : Round 5 - Match 1
04-12-2021 12:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL BÁN KẾT 1 : Round 4 - Match 1
03-12-2021 02:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 3 : Round 3 - Match 2
02-12-2021 12:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 2 : Round 2 - Match 1
01-12-2021 06:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 1 : Round 1 - Match 4
10-10-2021 08:00 CFEL 2021 Season 2 CHUNG KẾT : Round 0 - Match 1
06-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 14 - Match 4
03-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 13 - Match 4
01-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 12 - Match 4
28-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 11 - Match 2
26-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 10 - Match 4
24-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 9 - Match 4
22-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 8 - Match 4
19-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 7 - Match 4
17-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 6 - Match 4
15-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 5 - Match 4
11-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 4 - Match 2
10-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 3 - Match 4
08-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 2 - Match 4
05-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 1 - Match 4