Giải đấu

Thông tin đội

CELEBe.2L

Việt Nam

Giới thiệu

Team Đột Kích Việt Nam
CFS 2021  Thống kê

Ranking4

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
0 0 0 0 0 0 0 0
Vận động viên
CFS 2021  Kết quả
05-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 1 - Match 4
08-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 2 - Match 4
10-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 3 - Match 4
11-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 4 - Match 2
15-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 5 - Match 4
17-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 6 - Match 4
19-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 7 - Match 4
22-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 8 - Match 4
24-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 9 - Match 4
26-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 10 - Match 4
28-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 11 - Match 2
01-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 12 - Match 4
03-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 13 - Match 4
06-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 14 - Match 4
10-10-2021 08:00 CFEL 2021 Season 2 CHUNG KẾT : Round 0 - Match 1
01-12-2021 06:00 CFS 2021 VÒNG BẢNG B - NGÀY 1 : Round 1 - Match 4
02-12-2021 12:00 CFS 2021 VÒNG BẢNG B - NGÀY 2 : Round 2 - Match 1
03-12-2021 02:00 CFS 2021 VÒNG BẢNG B - NGÀY 3 : Round 3 - Match 2
04-12-2021 12:00 CFS 2021 BÁN KẾT 1 : Round 4 - Match 1
05-12-2021 01:00 CFS 2021 TRANH 3-4 : Round 5 - Match 1
04-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 4
06-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 4
08-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 4
10-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 4
12-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 4
24-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 4
26-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 4
28-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 4
30-05-2022 08:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 4
01-06-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 4