Giải đấu

Thông tin đội

CELEBe.2L

Viet NamViet Nam

Giới thiệu

Team Đột Kích Việt Nam
CFEL 2021 Season 2  Thống kê

Ranking1

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
23 738 16 2 1082 843 499 262
Vận động viên
CFEL 2021 Season 2  Kết quả
05-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 1 - Match 4
08-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 2 - Match 4
10-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 3 - Match 4
11-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 4 - Match 2
15-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 5 - Match 4
17-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 6 - Match 4
19-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 7 - Match 4
22-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 8 - Match 4
24-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 9 - Match 4
26-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 10 - Match 4
28-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 11 - Match 2
01-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 12 - Match 4
03-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 13 - Match 4
06-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 14 - Match 4