Giải đấu

Thông tin đội

CELEBe.2L

Việt Nam

Giới thiệu

Team Đột Kích Việt Nam
CFEL 2021 Season 2  Thống kê

Ranking1

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
38 1223 26 2 1693 1247 777 404
Vận động viên
CFEL 2021 Season 2  Kết quả
11-12-2022 01:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Tranh 3-4 giải CFS 2022 Grand finals : Round 60 - Match 0
10-12-2022 02:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng Bán kết giải CFS Grand finals 2022 : Round 41 - Match 1
08-12-2022 05:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Tứ Kết Crossfire Star 2022 Gran Finals : Round 52 - Match 2
05-12-2022 06:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng A : Round 15 - Match 5
04-12-2022 12:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng A : Round 13 - Match 3
03-12-2022 04:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vỏng bảng - Bảng A : Round 12 - Match 2
07-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 Chung kết : Round 5 - Match 1
03-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 28 - Match 1
01-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 33 - Match 1
30-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 31 - Match 3
27-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 26 - Match 1
26-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 29 - Match 4
23-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 30 - Match 1
21-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 20 - Match 1
19-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 30 - Match 1
18-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 25 - Match 4
15-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 34 - Match 1
13-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 32 - Match 1
11-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 34 - Match 1
09-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 28 - Match 1
07-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 31 - Match 1
14-08-2022 05:00 CFS Summer Championship 2022 Chung kết : Round 48 - Match 2
13-08-2022 07:00 CFS Summer Championship 2022 Bán kết : Round 32 - Match 2
12-08-2022 07:00 CFS Summer Championship 2022 Bảng B : Round 48 - Match 2
12-08-2022 03:00 CFS Summer Championship 2022 Bảng B : Round 51 - Match 1
10-06-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về - đấu bù : Round 10 - Match 1
30-05-2022 08:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 4
28-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 4
26-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 4
24-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 4
12-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 4
10-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 4
08-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 4
06-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 4
04-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 4
05-12-2021 01:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL TRANH 3-4 : Round 5 - Match 1
04-12-2021 12:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL BÁN KẾT 1 : Round 4 - Match 1
03-12-2021 02:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 3 : Round 3 - Match 2
02-12-2021 12:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 2 : Round 2 - Match 1
01-12-2021 06:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 1 : Round 1 - Match 4
10-10-2021 08:00 CFEL 2021 Season 2 CHUNG KẾT : Round 0 - Match 1
06-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 14 - Match 4
03-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 13 - Match 4
01-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 12 - Match 4
28-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 11 - Match 2
26-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 10 - Match 4
24-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 9 - Match 4
22-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 8 - Match 4
19-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 7 - Match 4
17-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 6 - Match 4
15-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 5 - Match 4
11-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 4 - Match 2
10-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 3 - Match 4
08-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 2 - Match 4
05-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 1 - Match 4