Giải đấu

Thông tin đội

RANKING ESPORTS

Việt Nam

Giới thiệu

Team Đột Kích Việt Nam
CFEL 2021 Season 2  Thống kê

Ranking8

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
3 245 3 25 1368 1783 660 436
Vận động viên
CFEL 2021 Season 2  Kết quả
10-06-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về - đấu bù : Round 10 - Match 1
29-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 1
28-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 3
25-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 1
23-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 1
11-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 1
09-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 1
08-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 4
05-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 1
04-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 3
02-04-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 TRANH 3-4 : Round 7 - Match 1
01-04-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 BÁN KẾT : Round 6 - Match 1
26-03-2022 08:30 CSC 2022 Season 1 TỨ KẾT : Round 5 - Match 2
18-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG B : Round 2 - Match 3
17-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG B : Round 2 - Match 1
05-10-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 14 - Match 2
04-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 12 - Match 2
03-10-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 13 - Match 3
29-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 11 - Match 3
26-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 10 - Match 4
23-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 9 - Match 2
22-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 8 - Match 3
18-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 7 - Match 2
17-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 6 - Match 3
14-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 5 - Match 2
12-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 4 - Match 3
10-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 3 - Match 4
07-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 2 - Match 2
05-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 1 - Match 3
11-08-2021 08:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội : Round 1 - Match 27
09-08-2021 08:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng : Round 1 - Match 10