Giải đấu

Thông tin đội

RANKING CFVN

Viet NamViet Nam

Giới thiệu

Team Đột Kích Việt Nam
CFEL 2021 Season 2  Thống kê

Ranking3

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
14 463 10 8 1164 1079 378 463
Vận động viên
CFEL 2021 Season 2  Kết quả
05-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 1 - Match 3
07-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 2 - Match 1
09-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 3 - Match 1
11-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 4 - Match 1
15-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 5 - Match 4
16-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 6 - Match 2
19-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 7 - Match 3
22-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 8 - Match 3
23-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 9 - Match 1
25-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 10 - Match 1
28-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 11 - Match 1
01-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 12 - Match 4
02-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 13 - Match 2
06-10-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 14 - Match 3