Giải đấu

Thông tin đội

PG CLUB 2021

Việt Nam

Giới thiệu

Team Đột Kích Việt Nam
CFEL 2021 Season 2  Thống kê

Ranking5

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
17 413 13 15 1591 1778 600 472
Vận động viên
CFEL 2021 Season 2  Kết quả
26-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 TỨ KẾT : Round 5 - Match 1
16-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG A : Round 1 - Match 3
15-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG A : Round 1 - Match 1
03-10-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 13 - Match 4
28-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 11 - Match 1
26-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 10 - Match 3
24-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 9 - Match 3
21-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 8 - Match 2
17-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 6 - Match 4
11-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 4 - Match 1
10-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 3 - Match 3
08-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 2 - Match 3
04-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 1 - Match 2
11-08-2021 07:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội : Round 1 - Match 23
09-08-2021 07:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng : Round 1 - Match 4