Giải đấu

Thông tin đội

PG GAMING

Việt Nam

Giới thiệu

Team Đột Kích Việt Nam
CFEL 2021 Season 2  Thống kê

Ranking6

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
10 475 9 19 1615 1793 653 466
Vận động viên
CFEL 2021 Season 2  Kết quả
06-10-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 14 - Match 3
02-10-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 13 - Match 1
28-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 11 - Match 2
25-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 10 - Match 2
24-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 9 - Match 3
19-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 7 - Match 3
16-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 6 - Match 1
11-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 4 - Match 2
09-09-2021 08:30 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 3 - Match 2
08-09-2021 07:00 CFEL 2021 Season 2 Vòng bảng : Round 2 - Match 3