Giải đấu

Thông tin đội

KING Freedom

Việt Nam

Giới thiệu

Đội tuyển phong trào/không chuyên tham gia giải đấu với mục đích được thăng hạng lên chơi tại các giải đấu cấp cao của Đột Kích
CFEL 2022 Season 2  Thống kê

Ranking7

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
11 489 9 19 1582 1742 649 456
Vận động viên
CFEL 2022 Season 2  Kết quả
03-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 35 - Match 2
01-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 34 - Match 2
30-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 38 - Match 4
27-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 26 - Match 1
25-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 12 - Match 2
24-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 42 - Match 3
22-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 31 - Match 4
19-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 34 - Match 2
17-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 29 - Match 1
16-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 30 - Match 4
13-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 32 - Match 1
11-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 36 - Match 2
10-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 30 - Match 3
08-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 33 - Match 4
31-08-2022 06:00 CSC 2022 - Season 2 Tranh 3-4 : Round 50 - Match 1
30-08-2022 08:00 CSC 2022 - Season 2 Bán kết : Round 30 - Match 2
29-08-2022 08:00 CSC 2022 - Season 2 Tứ kết : Round 49 - Match 3
27-08-2022 07:30 CSC 2022 - Season 2 Nhánh Thắng - Bảng C : Round 0 - Match 1
27-08-2022 06:00 CSC 2022 - Season 2 Vòng bảng - Bảng C : Round 0 - Match 1
01-06-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 3
29-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 2
27-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 2
26-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 3
23-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 1
12-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 4
09-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 2
08-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 3
05-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 2
03-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 2
03-04-2022 08:30 CSC 2022 Season 1 CHUNG KẾT : Round 8 - Match 0
01-04-2022 08:30 CSC 2022 Season 1 BÁN KẾT : Round 6 - Match 2
27-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 TỨ KẾT : Round 5 - Match 3
20-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG C : Round 3 - Match 3
19-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG C : Round 3 - Match 1
18-02-2022 08:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG : Round 3 - Match 5
15-02-2022 07:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG : Round 2 - Match 9
20-01-2022 07:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI : Round 1 - Match 17