Giải đấu

Thông tin đội

Clan Vua

Việt Nam

Giới thiệu

Cựu binh CFVL xuống hạng tham gia giải bán chuyên CFS với mục đích trở lại giải đấu quốc nội danh giá.
CFEL 2022 Season 2  Thống kê

Ranking7

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
11 489 9 19 1582 1742 649 456
Vận động viên
CFEL 2022 Season 2  Kết quả
03-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 35 - Match 2
01-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 34 - Match 2
30-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 38 - Match 4
27-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 26 - Match 1
25-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 12 - Match 2
24-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 42 - Match 3
22-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 31 - Match 4
19-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 34 - Match 2
17-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 29 - Match 1
16-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 30 - Match 4
13-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 32 - Match 1
11-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 36 - Match 2
10-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 30 - Match 3
08-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 33 - Match 4