Giải đấu

Thông tin đội

Heroking

Việt Nam

Giới thiệu

Heroking
CFEL 2022 Season 2  Thống kê

Ranking4

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
19 744 14 16 1912 1900 756 515
Vận động viên
CFEL 2022 Season 2  Kết quả
06-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | PLAY-OFF : Round 35 - Match 1
04-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 38 - Match 4
02-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 37 - Match 4
30-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 38 - Match 4
28-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 33 - Match 4
26-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 29 - Match 4
23-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 30 - Match 2
22-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 32 - Match 3
20-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 41 - Match 4
17-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 40 - Match 2
16-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 30 - Match 4
14-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 31 - Match 4
11-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 34 - Match 1
09-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 32 - Match 2
08-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 35 - Match 3
31-08-2022 06:00 CSC 2022 - Season 2 Tranh 3-4 : Round 50 - Match 1
30-08-2022 06:00 CSC 2022 - Season 2 Bán kết : Round 30 - Match 1
29-08-2022 06:00 CSC 2022 - Season 2 Tứ kết : Round 50 - Match 2
26-08-2022 07:30 CSC 2022 - Season 2 Nhánh Thắng - Bảng B : Round 0 - Match 1
26-08-2022 06:00 CSC 2022 - Season 2 Vòng bảng - bảng B : Round 1 - Match 1
31-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 2
30-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 3
27-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 1
26-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 3
23-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 2
11-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 1
10-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 4
07-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 2
06-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 3
03-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 1
02-04-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 TRANH 3-4 : Round 7 - Match 1
01-04-2022 08:30 CSC 2022 Season 1 BÁN KẾT : Round 6 - Match 2
27-03-2022 08:30 CSC 2022 Season 1 TỨ KẾT : Round 5 - Match 4
23-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG D : Round 4 - Match 3
22-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG D : Round 4 - Match 1
11-08-2021 07:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội : Round 1 - Match 22
09-08-2021 07:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng : Round 1 - Match 2