Giải đấu

Thông tin đội

PG Club

Việt Nam

Giới thiệu

Đội Đột Kích chuyên nghiệp tiền thân là ROMBOSS CFVN. Vô địch CSC 2023 SS1, top 4 CFVL mùa 1
CFEL 2022 Season 2  Thống kê

Ranking5

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
12 670 11 20 1901 2065 834 543
Vận động viên
CFEL 2022 Season 2  Kết quả
05-03-2024 06:00 CSC 2024 Season 1 Vòng bảng A : Round 1 - Match 7
04-03-2024 06:00 CSC 2024 Season 1 Vòng bảng A : Round 1 - Match 1
15-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 3
12-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 2
01-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 2
31-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 3
13-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 3
11-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 4
08-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 1
04-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 3
03-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 1
02-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 4
30-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 1
28-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 2
27-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 3
24-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 2
07-06-2023 06:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng loại playoff : Round 15 - Match 1
05-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 1
03-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 1
01-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 1
29-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 2
27-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 1
26-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 3
22-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 2
20-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 2
18-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 1
15-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 1
13-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 2
22-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 1
21-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 3
18-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 2
10-04-2023 08:00 CSC 2023 Season 1 Chung kết : Round 46 - Match 2
07-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng bán kết. : Round 31 - Match 1
06-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng tứ kết : Round 20 - Match 1
02-04-2023 09:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng A : Round 55 - Match 5
02-04-2023 07:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng A : Round 45 - Match 3
02-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng bảng A : Round 28 - Match 1
03-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 28 - Match 1
02-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 29 - Match 3
29-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 33 - Match 1
28-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 33 - Match 4
25-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 101 - Match 1
24-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 32 - Match 4
22-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 31 - Match 4
19-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 30 - Match 1
18-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 38 - Match 3
16-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 41 - Match 3
14-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 31 - Match 4
12-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 43 - Match 4
10-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 42 - Match 4
08-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 33 - Match 4
31-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 2
28-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 4
25-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 2
24-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 3
11-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 2
09-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 2
07-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 2
04-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 4