Giải đấu

Thông tin đội

PG Club

Việt Nam

Giới thiệu

Đội Đột Kích chuyên nghiệp tiền thân là ROMBOSS CFVN
CFEL 2022 Season 2  Thống kê

Ranking5

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
12 670 11 20 1901 2065 834 543
Vận động viên
CFEL 2022 Season 2  Kết quả
03-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 28 - Match 1
02-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 29 - Match 3
29-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 33 - Match 1
28-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 33 - Match 4
25-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 101 - Match 1
24-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 32 - Match 4
22-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 31 - Match 4
19-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 30 - Match 1
18-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 38 - Match 3
16-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 41 - Match 3
14-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 31 - Match 4
12-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 43 - Match 4
10-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 42 - Match 4
08-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 33 - Match 4
31-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 2
29-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 1
28-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 4
25-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 2
24-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 3
11-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 2
09-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 2
07-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 2
05-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 1
04-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 4