Giải đấu

Thông tin đội

RANKING GAMING

Việt Nam

Giới thiệu

Đội đột kích chuyên nghiệp RANKING GAMING
CFEL 2022 Season 2  Thống kê

Ranking2

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
24 1053 21 15 2270 2226 1009 611
Vận động viên
CFEL 2022 Season 2  Kết quả
05-12-2022 04:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C : Round 35 - Match 5
03-12-2022 06:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C : Round 33 - Match 3
03-12-2022 02:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C : Round 32 - Match 2
07-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 Chung kết : Round 5 - Match 1
06-10-2022 08:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | PLAY-OFF : Round 57 - Match 2
06-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | PLAY-OFF : Round 35 - Match 1
04-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 34 - Match 3
01-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 33 - Match 1
29-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 33 - Match 1
28-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 33 - Match 3
26-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 28 - Match 3
24-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 42 - Match 3
22-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 32 - Match 3
20-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 41 - Match 3
18-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 25 - Match 4
16-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 41 - Match 3
14-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 28 - Match 3
12-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 26 - Match 3
10-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 30 - Match 3
08-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 35 - Match 3
31-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 1
29-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 2
27-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 1
25-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 1
24-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 4
11-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 2
10-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 3
07-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 1
05-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 2
03-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 1