Giải đấu

Thông tin đội

Imperial

Brazil

Giới thiệu

Đội tuyển số 1 của khu vực Châu Mỹ
CFS Summer Championship 2022  Thống kê

Ranking3

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
6 325 2 0 592 513 246 151
Vận động viên
CFS Summer Championship 2022  Kết quả
05-12-2023 06:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng knock out : Round 3 - Match 4
02-12-2023 06:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng A : Round 1 - Match 15
01-12-2023 04:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng A : Round 1 - Match 10
30-11-2023 04:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng A : Round 1 - Match 6
26-08-2023 06:00 CFS Summer Championship 2023 Lower Bracket : Round 0 - Match 1
25-08-2023 03:00 CFS Summer Championship 2023 Semi-Final : Round 1 - Match 1
23-08-2023 03:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng B : Round 1 - Match 7
22-08-2023 05:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng B : Round 1 - Match 5
21-08-2023 03:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng bảng B : Round 1 - Match 1
11-12-2022 01:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Tranh 3-4 giải CFS 2022 Grand finals : Round 60 - Match 0
10-12-2022 05:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng Bán kết giải CFS Grand finals 2022 : Round 42 - Match 2
09-12-2022 05:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Tứ Kết Crossfire Star 2022 Gran Finals : Round 54 - Match 4
05-12-2022 02:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B : Round 25 - Match 5
04-12-2022 02:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B : Round 23 - Match 3
03-12-2022 12:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng B : Round 22 - Match 2
14-08-2022 02:30 CFS Summer Championship 2022 Tranh 3-4 : Round 67 - Match 1
13-08-2022 05:00 CFS Summer Championship 2022 Bán kết : Round 30 - Match 1
13-08-2022 11:00 CFS Summer Championship 2022 Bảng A : Round 32 - Match 3
12-08-2022 05:00 CFS Summer Championship 2022 Bảng A : Round 29 - Match 2
03-12-2021 06:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 3 : Round 3 - Match 4
02-12-2021 12:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 2 : Round 2 - Match 1
01-12-2021 02:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 1 : Round 1 - Match 2