Giải đấu

Thông tin đội

Carahouse Esports

Việt Nam

Giới thiệu

Team #9 ClanWar 2024 mùa 1
CFS APAC Series Spring 2024  Thống kê

Ranking2

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
9 352 8 5 0 0 0 12
Vận động viên
CFS APAC Series Spring 2024  Kết quả
29-04-2024 08:30 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng playoff : Round 2 - Match 3
28-04-2024 06:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng playoff : Round 2 - Match 2
28-04-2024 03:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng playoff : Round 2 - Match 1
27-04-2024 05:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 14
26-04-2024 07:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 11
26-04-2024 03:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 9
25-04-2024 03:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 5
24-04-2024 07:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 3