Giải đấu

Thông tin đội

Carahouse.Esports

Việt Nam

Giới thiệu

Đội tuyển Top8 CFS GRAND FINAL 2023 2 huy chương vàng Seagame 30 & 31
CFVL 2024 Season 1  Thống kê

Ranking1

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
30 954 22 6 1431 1036 445 119
Vận động viên
CFVL 2024 Season 1  Kết quả
13-04-2024 06:30 CFVL 2024 Season 1 Chung kết tổng : Round 16 - Match 2
12-04-2024 06:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng playoff : Round 15 - Match 2
10-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 14 lượt về : Round 14 - Match 4
08-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 13 lượt về : Round 13 - Match 4
07-04-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 12 lượt về : Round 13 - Match 1
03-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 11 lượt về : Round 11 - Match 2
02-04-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 10 lượt về : Round 10 - Match 2
31-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 9 lượt về : Round 8 - Match 6
30-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 8 lượt về : Round 8 - Match 2
29-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 7 lượt đi : Round 7 - Match 28
27-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 6 lượt đi : Round 6 - Match 23
25-03-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 5 lượt đi : Round 5 - Match 18
24-03-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 4 lượt đi : Round 4 - Match 15
22-03-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 3 lượt đi : Round 3 - Match 9
21-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 2 lượt đi : Round 2 - Match 7
18-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 1 lượt đi : Round 1 - Match 2