Giải đấu

Thông tin đội

TT Esports Ranking

Việt Nam

Giới thiệu

Đội tuyển Top3 CSC 2024 Season 1
CFVL 2024 Season 1  Thống kê

Ranking6

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
17 342 14 14 1395 1419 335 -22
Vận động viên
CFVL 2024 Season 1  Kết quả
10-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 14 lượt về : Round 14 - Match 3
07-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 13 lượt về : Round 13 - Match 2
06-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 12 lượt về : Round 12 - Match 3
03-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 11 lượt về : Round 11 - Match 1
02-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 10 lượt về : Round 10 - Match 3
31-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 9 lượt về : Round 8 - Match 5
30-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 8 lượt về : Round 8 - Match 2
28-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 7 lượt đi : Round 7 - Match 26
26-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 6 lượt đi : Round 6 - Match 21
24-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 5 lượt đi : Round 4 - Match 17
23-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 4 lượt đi : Round 3 - Match 13
22-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 3 lượt đi : Round 3 - Match 11
21-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 2 lượt đi : Round 2 - Match 8
18-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 1 lượt đi : Round 1 - Match 2