Giải đấu

Thông tin đội

Team Alotus

Việt Nam

Giới thiệu

Tiền thân là Genius Esport
CFVL 2024 Season 1  Thống kê

Ranking3

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
20 608 15 13 1422 1350 410 38
Vận động viên
CFVL 2024 Season 1  Kết quả
13-04-2024 02:00 CFVL 2024 Season 1 Tranh 3-4 : Round 16 - Match 1
12-04-2024 02:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng playoff : Round 15 - Match 1
09-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 14 lượt về : Round 14 - Match 1
07-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 13 lượt về : Round 13 - Match 2
06-04-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 12 lượt về : Round 12 - Match 1
03-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 11 lượt về : Round 11 - Match 2
02-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 10 lượt về : Round 10 - Match 4
01-04-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 9 lượt về : Round 9 - Match 3
31-03-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 8 lượt về : Round 8 - Match 4
28-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 7 lượt đi : Round 7 - Match 25
26-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 6 lượt đi : Round 6 - Match 21
25-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 5 lượt đi : Round 5 - Match 19
24-03-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 4 lượt đi : Round 4 - Match 15
23-03-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 3 lượt đi : Round 3 - Match 12
20-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 2 lượt đi : Round 2 - Match 6
19-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 1 lượt đi : Round 1 - Match 4