Giải đấu

Thông tin đội

DK Gaming

Việt Nam

Giới thiệu

Team #4 ClanWar 2024 mùa 1
CFVL 2024 Season 1  Thống kê

Ranking7

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
10 209 8 20 1221 1396 367 -69
Vận động viên
CFVL 2024 Season 1  Kết quả
09-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 14 lượt về : Round 14 - Match 1
08-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 13 lượt về : Round 13 - Match 5
06-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 12 lượt về : Round 12 - Match 2
03-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 11 lượt về : Round 11 - Match 1
01-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 10 lượt về : Round 9 - Match 5
31-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 9 lượt về : Round 8 - Match 6
30-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 8 lượt về : Round 8 - Match 3
28-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 7 lượt đi : Round 7 - Match 25
27-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 6 lượt đi : Round 6 - Match 24
25-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 5 lượt đi : Round 5 - Match 20
23-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 4 lượt đi : Round 3 - Match 13
22-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 3 lượt đi : Round 3 - Match 10
21-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 2 lượt đi : Round 2 - Match 7
19-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 1 lượt đi : Round 1 - Match 3