Giải đấu

Thông tin đội

Buồng Chuối

Việt Nam

Giới thiệu

Đội tuyển buồng chuối đến từ Đắk Lắk
CFVL 2024 Season 1  Thống kê

Ranking8

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
5 -49 5 23 1093 1434 281 -113
Vận động viên
CFVL 2024 Season 1  Kết quả
09-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 14 lượt về : Round 14 - Match 2
08-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 13 lượt về : Round 13 - Match 4
06-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 12 lượt về : Round 12 - Match 2
04-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 11 lượt về : Round 11 - Match 4
02-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 10 lượt về : Round 10 - Match 3
01-04-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 9 lượt về : Round 9 - Match 3
30-03-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 8 lượt về : Round 8 - Match 1
29-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 7 lượt đi : Round 7 - Match 27
27-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 6 lượt đi : Round 6 - Match 23
25-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 5 lượt đi : Round 5 - Match 20
24-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 4 lượt đi : Round 4 - Match 16
22-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 3 lượt đi : Round 3 - Match 11
20-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 2 lượt đi : Round 2 - Match 6
18-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 1 lượt đi : Round 1 - Match 1
10-03-2024 07:00 CSC 2024 Season 1 Tranh 3-4 : Round 3 - Match 1
08-03-2024 09:00 CSC 2024 Season 1 Vòng playoff : Round 2 - Match 3
08-03-2024 06:00 CSC 2024 Season 1 Vòng play off : Round 2 - Match 1
04-03-2024 09:00 CSC 2024 Season 1 Vòng bảng A : Round 1 - Match 5
04-03-2024 07:30 CSC 2024 Season 1 Vòng bảng A : Round 1 - Match 3
29-02-2024 08:15 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 24 đội : Round 3 - Match 78
26-02-2024 09:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 48 đội : Round 2 - Match 57
23-02-2024 09:30 CLAN WAR 2024 Season 1 Vòng 96 đội : Round 1 - Match 16
06-07-2023 10:45 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng A : Round 1 - Match 5
06-07-2023 08:20 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng A : Round 1 - Match 3
06-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng A : Round 1 - Match 2
21-06-2023 06:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng : Round 3 - Match 4
18-06-2023 07:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 : Round 2 - Match 7
15-06-2023 06:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 : Round 1 - Match 13
04-04-2023 09:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 28 - Match 6
04-04-2023 07:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 30 - Match 4
04-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 30 - Match 1