Giải đấu

Thông tin đội

Pacific Macta

Philippines

Giới thiệu

Đội tuyển hàng đầu của Philippines với lịch sử thi đấu từ 2014
CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL  Thống kê

Ranking7

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
11 207 2 2 516 533 224 142
Vận động viên
CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL  Kết quả
10-05-2024 07:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 4 : Round 1 - Match 14
09-05-2024 09:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 3 : Round 1 - Match 11
09-05-2024 03:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 3 : Round 1 - Match 9
08-05-2024 03:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 2 : Round 1 - Match 5
07-05-2024 07:00 CFSI 2024 Vòng bảng ngày 1 : Round 1 - Match 3
27-04-2024 03:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 13
26-04-2024 09:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 12
26-04-2024 05:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 10
25-04-2024 05:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 6
24-04-2024 07:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 3
05-12-2023 06:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng knock out : Round 3 - Match 2
02-12-2023 02:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng C : Round 1 - Match 13
01-12-2023 06:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng C : Round 1 - Match 11
30-11-2023 12:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng C : Round 1 - Match 4
05-11-2023 03:00 CFS APAC Series Autumn 2023 Vòng playoff : Round 2 - Match 1
04-11-2023 07:00 CFS APAC Series Autumn 2023 Vòng bảng : Round 1 - Match 15
03-11-2023 07:00 CFS APAC Series Autumn 2023 Vòng bảng : Round 1 - Match 11
03-11-2023 03:00 CFS APAC Series Autumn 2023 Vòng bảng : Round 1 - Match 9
02-11-2023 03:00 CFS APAC Series Autumn 2023 Vòng bảng : Round 1 - Match 5
01-11-2023 07:00 CFS APAC Series Autumn 2023 Vòng bảng : Round 1 - Match 3
10-09-2023 05:20 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng playoff : Round 5 - Match 2
09-09-2023 07:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 4 : Round 4 - Match 3
08-09-2023 07:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 3 : Round 3 - Match 3
08-09-2023 03:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 3 : Round 3 - Match 1
07-09-2023 03:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 2 : Round 2 - Match 1
06-09-2023 07:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 1 : Round 1 - Match 3
24-08-2023 05:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng B : Round 1 - Match 11
23-08-2023 03:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng B : Round 1 - Match 7
21-08-2023 07:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng B : Round 1 - Match 3
30-04-2023 03:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng loại trực tiếp ngày cuối : Round 5 - Match 1
29-04-2023 05:20 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 4 : Round 4 - Match 2
28-04-2023 03:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 3 : Round 3 - Match 1
27-04-2023 07:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 2 : Round 2 - Match 3
27-04-2023 05:40 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 2 : Round 2 - Match 2
26-04-2023 05:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 1 : Round 1 - Match 2
13-08-2022 11:00 CFS Summer Championship 2022 Bảng A : Round 32 - Match 3
12-08-2022 01:00 CFS Summer Championship 2022 Bảng A : Round 32 - Match 1