Giải đấu

Thông tin đội

TheLastWolf

Việt Nam

Giới thiệu

Tiền thân là Huge Team, Zenxinh & Suco cùng với 3 thành viên mới quyết tâm đạt thành tích cao tại CSC 2023 mùa 2.
CLAN WAR 2023  Thống kê

Ranking6

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
3 0 4 0 0 0 0 0
Vận động viên
CLAN WAR 2023  Kết quả
14-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 2
12-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 1
02-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 4
30-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 2
13-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 4
11-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 4
09-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 4
05-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 2
04-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 4
02-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 4
31-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 4
28-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 1
27-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 4
25-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 3
12-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Tranh 3-4 : Round 3 - Match 1
11-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Vòng Bán Kết : Round 3 - Match 1
10-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Vòng Tứ Kết : Round 2 - Match 1
07-07-2023 09:30 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng B : Round 1 - Match 10
07-07-2023 08:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng B : Round 1 - Match 8
07-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng B : Round 1 - Match 7
21-06-2023 07:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng : Round 3 - Match 6
18-06-2023 08:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 : Round 2 - Match 11
15-06-2023 08:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 : Round 1 - Match 22