Giải đấu

Thông tin đội

Heroking

Việt Nam

Giới thiệu

Đội hình chính thức của Heroking với mục tiêu tìm lại đỉnh vinh quang một thời.
CLAN WAR 2023  Thống kê

Ranking11

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
3 0 4 0 0 0 0 0
Vận động viên
CLAN WAR 2023  Kết quả
14-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 1
13-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 3
01-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 2
31-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 4
12-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 1
10-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 2
09-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 4
06-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 3
03-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 2
01-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 2
31-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 4
28-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 2
26-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 2
25-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 4
12-07-2023 08:30 CSC 2023 Season 2 Chung kết Tổng : Round 3 - Match 2
11-07-2023 08:30 CSC 2023 Season 2 Vòng Bán Kết : Round 3 - Match 2
10-07-2023 08:20 CSC 2023 Season 2 Vòng Tứ Kết : Round 2 - Match 3
08-07-2023 08:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng C : Round 1 - Match 13
08-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng C : Round 1 - Match 11
21-06-2023 08:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng : Round 3 - Match 11
17-06-2023 07:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 : Round 1 - Match 41