Giải đấu

Thông tin đội

Bu0ngChu0i

Việt Nam

Giới thiệu

Đội tuyển buồng chuối đến từ Đắk Lắk
CLAN WAR 2023  Thống kê

Ranking4

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
3 0 4 0 0 0 0 0
Vận động viên
CLAN WAR 2023  Kết quả
06-07-2023 10:45 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng A : Round 1 - Match 5
06-07-2023 08:20 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng A : Round 1 - Match 3
06-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng A : Round 1 - Match 2
21-06-2023 06:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng : Round 3 - Match 4
18-06-2023 07:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 : Round 2 - Match 7
15-06-2023 06:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 : Round 1 - Match 13
04-04-2023 09:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 28 - Match 6
04-04-2023 07:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 30 - Match 4
04-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 30 - Match 1