Giải đấu

Thông tin đội

Ranking Esports

Việt Nam

Giới thiệu

Đội đột kích chuyên nghiệp RANKING GAMING
CFVL 2023 Season 2  Thống kê

Ranking1

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
21 956 24 14 1889 1704 771 495
Vận động viên
CFVL 2023 Season 2  Kết quả
01-10-2023 07:00 CFS 2023 Vietnam Qualifiers Vòng loại nhánh thua : Round 0 - Match 0
30-09-2023 08:00 CFS 2023 Vietnam Qualifiers Vòng loại nhánh thắng : Round 1 - Match 4
29-09-2023 06:00 CFS 2023 Vietnam Qualifiers Vòng loại nhánh thắng : Round 1 - Match 1
17-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng playoff : Round 15 - Match 3
16-09-2023 08:05 CFVL 2023 Season 2 Vong Playoff : Round 15 - Match 2
16-09-2023 06:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng playoff : Round 15 - Match 1
15-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 3
13-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 4
09-09-2023 03:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 4 : Round 4 - Match 1
08-09-2023 09:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 3 : Round 3 - Match 4
08-09-2023 05:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 3 : Round 3 - Match 2
07-09-2023 05:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 2 : Round 2 - Match 2
06-09-2023 07:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 1 : Round 1 - Match 3
02-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 3
30-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 2
24-08-2023 03:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng A : Round 1 - Match 10
23-08-2023 05:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng A : Round 1 - Match 8
22-08-2023 07:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng A : Round 1 - Match 6
12-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 2
10-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 2
09-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 3
06-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 4
05-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 2
01-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 2
31-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 3
29-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 3
26-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 1
24-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 2
08-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Chung kết : Round 16 - Match 1
07-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng loại playoff : Round 15 - Match 2
07-06-2023 06:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng loại playoff : Round 15 - Match 1
06-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 4
03-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 2
02-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 4
29-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 2
27-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 2
25-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 2
22-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 1
21-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 4
18-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 2
16-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 4
13-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 2
22-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 2
20-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 1
18-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 1
05-12-2022 04:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C : Round 35 - Match 5
03-12-2022 06:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C : Round 33 - Match 3
03-12-2022 02:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C : Round 32 - Match 2
07-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 Chung kết : Round 5 - Match 1
06-10-2022 08:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | PLAY-OFF : Round 57 - Match 2
06-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | PLAY-OFF : Round 35 - Match 1
04-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 34 - Match 3
01-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 33 - Match 1
29-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 33 - Match 1
28-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 33 - Match 3
26-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 28 - Match 3
24-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 42 - Match 3
22-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 32 - Match 3
20-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 41 - Match 3
18-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 25 - Match 4
16-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 41 - Match 3
14-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 28 - Match 3
12-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 26 - Match 3
10-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 30 - Match 3
08-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 35 - Match 3
31-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 1
29-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 2
27-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 1
24-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 4
11-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 2
10-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 3
07-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 1
05-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 2
03-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 1