Giải đấu

Thông tin đội

Ranking Esports

Việt Nam

Giới thiệu

Đội đột kích chuyên nghiệp RANKING GAMING
CFVL 2023 Season 2  Thống kê

Ranking1

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
21 956 24 14 1889 1704 771 495
Vận động viên
CFVL 2023 Season 2  Kết quả
17-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng playoff : Round 15 - Match 3
16-09-2023 08:05 CFVL 2023 Season 2 Vong Playoff : Round 15 - Match 2
16-09-2023 06:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng playoff : Round 15 - Match 1
15-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 3
13-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 4
02-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 3
30-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 2
12-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 2
10-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 2
09-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 3
06-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 4
05-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 2
01-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 2
31-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 3
29-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 3
26-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 1
24-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 2