Giải đấu

Thông tin đội

Heroking

Việt Nam

Giới thiệu

Đội hình chính thức của Heroking với mục tiêu tìm lại đỉnh vinh quang một thời.
CFVL 2023 Season 2  Thống kê

Ranking7

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
11 451 9 19 1644 1806 613 472
Vận động viên
CFVL 2023 Season 2  Kết quả
14-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 1
13-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 3
01-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 2
31-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 4
12-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 1
10-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 2
09-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 4
06-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 3
03-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 2
01-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 2
31-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 4
28-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 2
26-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 2
25-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 4
12-07-2023 08:30 CSC 2023 Season 2 Chung kết Tổng : Round 3 - Match 2
11-07-2023 08:30 CSC 2023 Season 2 Vòng Bán Kết : Round 3 - Match 2
10-07-2023 08:20 CSC 2023 Season 2 Vòng Tứ Kết : Round 2 - Match 3
08-07-2023 08:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng C : Round 1 - Match 13
08-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng C : Round 1 - Match 11
21-06-2023 08:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng : Round 3 - Match 11
17-06-2023 07:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 : Round 1 - Match 41