Giải đấu

Thông tin đội

Genius Esports

Việt Nam

Giới thiệu

Đội tuyển hàng đầu từ PG Esports đổi tên thành Genius Esports.
CFVL 2023 Season 2  Thống kê

Ranking4

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
20 887 16 13 1764 1686 809 472
Vận động viên
CFVL 2023 Season 2  Kết quả
30-09-2023 06:00 CFS 2023 Vietnam Qualifiers Vòng loại nhánh thua : Round 1 - Match 3
29-09-2023 06:00 CFS 2023 Vietnam Qualifiers Vòng loại nhánh thắng : Round 1 - Match 1
16-09-2023 06:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng playoff : Round 15 - Match 1
15-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 4
12-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 2
02-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 3
31-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 4
13-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 4
11-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 3
08-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 2
04-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 4
03-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 2
02-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 3
30-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 2
29-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 3
27-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 3
24-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 1
07-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng loại playoff : Round 15 - Match 2
05-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 2
03-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 2
01-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 2
29-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 1
27-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 1
25-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 1
23-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 4
20-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 1
18-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 2
15-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 2
13-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 1
29-04-2023 04:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 4 : Round 4 - Match 1
28-04-2023 07:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 3 : Round 3 - Match 3
28-04-2023 03:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 3 : Round 3 - Match 1
27-04-2023 03:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 2 : Round 2 - Match 1
26-04-2023 07:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 1 : Round 1 - Match 3
22-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 1
20-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 2
19-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 4