Giải đấu

Thông tin đội

TT ESPORTS RK

Việt Nam

Giới thiệu

Đội tuyển trẻ tham gia giải bán chuyên, các thành viên hầu hết đều sinh năm từ 2000-2004. Á quân CSC 2023 ss1. Vô địch CSC 2023 ss2.
CSC 2023 Season 2  Thống kê

Ranking1

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
6 0 11 2 0 0 0 0
Vận động viên
CSC 2023 Season 2  Kết quả
10-03-2024 07:00 CSC 2024 Season 1 Tranh 3-4 : Round 3 - Match 1
09-03-2024 09:30 CSC 2024 Season 1 Vòng playoff : Round 2 - Match 6
09-03-2024 06:00 CSC 2024 Season 1 Vòng playoff : Round 2 - Match 4
04-03-2024 09:00 CSC 2024 Season 1 Vòng bảng B : Round 1 - Match 6
04-03-2024 06:00 CSC 2024 Season 1 Vòng bảng B : Round 1 - Match 2
14-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 2
13-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 3
01-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 1
30-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 1
13-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 3
11-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 3
09-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 3
05-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 1
04-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 3
02-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 3
31-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 3
29-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 4
26-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 2
25-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 3
12-07-2023 08:30 CSC 2023 Season 2 Chung kết Tổng : Round 3 - Match 2
11-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Vòng Bán Kết : Round 3 - Match 1
10-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Vòng Tứ Kết : Round 2 - Match 2
07-07-2023 08:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng B : Round 1 - Match 8
07-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng B : Round 1 - Match 6
06-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 3
03-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 1
01-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 2
30-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 3
27-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 2
26-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 4
23-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 3
21-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 3
18-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 1
15-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 2
14-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 3
22-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 2
21-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 4
19-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 3
10-04-2023 08:00 CSC 2023 Season 1 Chung kết : Round 46 - Match 2
07-04-2023 08:00 CSC 2023 Season 1 Vòng bán kết. : Round 27 - Match 2
06-04-2023 08:00 CSC 2023 Season 1 Vòng tứ kết : Round 37 - Match 4
04-04-2023 09:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 39 - Match 5
04-04-2023 07:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 30 - Match 4
04-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 43 - Match 2