Giải đấu

Thông tin đội

Genius Esports

Việt Nam

Giới thiệu

Đội tuyển hàng đầu từ PG Esports đổi tên thành Genius Esports.
CFS APAC Series Spring 2023  Thống kê

Ranking5

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
0 0 0 0 0 0 0 0
Vận động viên
CFS APAC Series Spring 2023  Kết quả
30-09-2023 06:00 CFS 2023 Vietnam Qualifiers Vòng loại nhánh thua : Round 1 - Match 3
29-09-2023 06:00 CFS 2023 Vietnam Qualifiers Vòng loại nhánh thắng : Round 1 - Match 1
16-09-2023 06:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng playoff : Round 15 - Match 1
15-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 4
12-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 2
02-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 3
31-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 4
13-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 4
11-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 3
08-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 2
04-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 4
03-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 2
02-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 3
30-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 2
29-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 3
27-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 3
24-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 1
07-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng loại playoff : Round 15 - Match 2
05-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 2
03-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 2
01-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 2
29-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 1
27-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 1
25-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 1
23-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 4
20-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 1
18-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 2
15-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 2
13-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 1
29-04-2023 04:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 4 : Round 4 - Match 1
28-04-2023 07:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 3 : Round 3 - Match 3
28-04-2023 03:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 3 : Round 3 - Match 1
27-04-2023 03:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 2 : Round 2 - Match 1
26-04-2023 07:00 CFS APAC Series Spring 2023 Vòng bảng ngày 1 : Round 1 - Match 3
22-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 1
20-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 2
19-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 4