Giải đấu

Thông tin đội

PodSanda

Việt Nam

Giới thiệu

Sau khi xuống hạng CFVL 2023 mùa 1, Heroking.podsanda đã đổi tên thành Podsanda. 2 Thành viên NTam, Kimbum bổ sung vào vị trí của Toni & Hải Chip. Mục tiêu của Podsanda chính là tấm vé thăng hạng lên CFVL 2023 mùa 2 để có thể trở lại giải đấu danh giá nhất đột kích Việt Nam.
CFVL 2023 Season 1  Thống kê

Ranking7

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
10 503 9 19 1626 1781 658 458
Vận động viên
CFVL 2023 Season 1  Kết quả
06-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 4
04-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 4
02-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 3
30-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 3
28-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 3
26-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 3
23-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 4
21-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 4
19-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 4
16-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 3
14-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 3
23-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 3
21-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 3
19-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 4