Giải đấu

Thông tin đội

Genius Esports

Việt Nam

Giới thiệu

Đội tuyển hàng đầu từ PG Esports đổi tên thành Genius Esports.
CFVL 2023 Season 1  Thống kê

Ranking3

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
31 972 22 8 1854 1636 754 442
Vận động viên
CFVL 2023 Season 1  Kết quả
07-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng loại playoff : Round 15 - Match 2
05-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 2
03-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 2
01-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 2
29-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 1
27-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 1
25-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 1
23-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 4
20-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 1
18-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 2
15-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 2
13-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 1
22-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 1
20-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 2
19-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 4