Giải đấu

Thông tin đội

ViKingGaming

Việt Nam

Giới thiệu

Đội tuyển có kinh nghiệm từng tham giải CSC dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Nguyễn Đình Toàn (VG_Babi). Thành tích giải 3 CSC 2023 SS1. Vô địch giải đấu offline Esport Tour Hà Nội 2023.
CFVL 2023 Season 1  Thống kê

Ranking8

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
9 507 8 20 1626 1766 647 467
Vận động viên
CFVL 2023 Season 1  Kết quả
10-07-2023 09:00 CSC 2023 Season 2 Vòng Tứ Kết : Round 2 - Match 4
09-07-2023 08:20 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng D : Round 1 - Match 19
09-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng D : Round 1 - Match 16
06-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 3
04-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 3
01-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 1
30-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 4
28-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 3
25-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 1
22-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 1
21-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 3
19-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 3
15-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 1
14-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 4
23-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 3
20-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 2
18-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 1
10-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Tranh 3-4 : Round 54 - Match 1
07-04-2023 08:00 CSC 2023 Season 1 Vòng bán kết. : Round 27 - Match 2
06-04-2023 08:00 CSC 2023 Season 1 Vòng tứ kết : Round 30 - Match 3
04-04-2023 09:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 28 - Match 6
04-04-2023 07:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 34 - Match 3
04-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 43 - Match 2