Giải đấu

Thông tin đội

Ranking.Genius

Việt Nam

Giới thiệu

Tiền thân từ team GearNC cũ, từng tiến vào giải bán chuyên CFC 2022 SS2.
CFVL 2023 Season 1  Thống kê

Ranking5

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
11 471 8 20 1681 1853 643 482
Vận động viên
CFVL 2023 Season 1  Kết quả
05-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 1
04-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 3
02-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 3
29-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 1
28-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 4
25-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 2
23-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 3
20-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 2
19-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 3
16-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 3
13-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 1
23-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 4
20-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 1
19-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 3
10-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Tranh 3-4 : Round 54 - Match 1
07-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng bán kết. : Round 31 - Match 1
06-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng tứ kết : Round 36 - Match 2
03-04-2023 09:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng B : Round 34 - Match 5
03-04-2023 07:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng B : Round 34 - Match 3
03-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng B : Round 28 - Match 1