Giải đấu

Thông tin đội

Team Allstar

Việt Nam

Giới thiệu

Dải ngân hà được tuyển trong top 100 best ranking Việt Nam.
CSC 2023 Season 1  Thống kê

Ranking14

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
0 0 0 0 0 0 0 0
Vận động viên
CSC 2023 Season 1  Kết quả
05-04-2023 09:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng D : Round 28 - Match 6
05-04-2023 07:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng D : Round 26 - Match 3
05-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng D : Round 29 - Match 2