Giải đấu

Thông tin đội

Bu0ngChu0i

Việt Nam

Giới thiệu

Đội tuyển buồng chuối đến từ Đắk Lắk
CSC 2023 Season 1  Thống kê

Ranking9

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
0 0 0 0 0 0 0 0
Vận động viên
CSC 2023 Season 1  Kết quả
06-07-2023 10:45 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng A : Round 1 - Match 5
06-07-2023 08:20 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng A : Round 1 - Match 3
06-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng A : Round 1 - Match 2
21-06-2023 06:00 CLAN WAR 2023 Vòng Thăng Hạng : Round 3 - Match 4
18-06-2023 07:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 2 : Round 2 - Match 7
15-06-2023 06:00 CLAN WAR 2023 Vòng loại 1 : Round 1 - Match 13
04-04-2023 09:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 28 - Match 6
04-04-2023 07:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 30 - Match 4
04-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng C : Round 30 - Match 1