Giải đấu

Thông tin đội

TeamMyth

Ai Cập

Giới thiệu

Đội tuyển số 1 khu vực Ai Cập
CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL  Thống kê

Ranking11

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
0 7 0 3 258 367 116 85
Vận động viên
CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL  Kết quả
06-12-2022 02:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vỏng bảng - Bảng A : Round 16 - Match 6
04-12-2022 04:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vỏng bảng - Bảng A : Round 14 - Match 4
03-12-2022 04:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vỏng bảng - Bảng A : Round 12 - Match 2
13-08-2022 01:00 CFS Summer Championship 2022 Bảng B : Round 23 - Match 3
12-08-2022 03:00 CFS Summer Championship 2022 Bảng B : Round 51 - Match 1
03-12-2021 02:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 3 : Round 3 - Match 2
02-12-2021 04:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 2 : Round 2 - Match 3
01-12-2021 02:00 CROSSFIRE STAR 2021 GRAND FINAL VÒNG BẢNG B - NGÀY 1 : Round 1 - Match 2