Giải đấu

Thông tin đội

Ranking Esports

Việt Nam

Giới thiệu

Đội đột kích chuyên nghiệp RANKING GAMING
CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL  Thống kê

Ranking10

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
4 119 1 2 386 438 171 116
Vận động viên
CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL  Kết quả
28-04-2024 06:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng playoff : Round 2 - Match 2
27-04-2024 07:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 15
26-04-2024 03:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 9
25-04-2024 07:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 7
25-04-2024 05:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 6
24-04-2024 05:00 CFS APAC Series Spring 2024 Vòng Bảng : Round 1 - Match 2
13-04-2024 06:30 CFVL 2024 Season 1 Chung kết tổng : Round 16 - Match 2
12-04-2024 02:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng playoff : Round 15 - Match 1
10-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 14 lượt về : Round 14 - Match 4
07-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 3
06-04-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 12 lượt về : Round 12 - Match 1
04-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 11 lượt về : Round 11 - Match 3
01-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 10 lượt về : Round 9 - Match 5
31-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 9 lượt về : Round 8 - Match 5
30-03-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 8 lượt về : Round 8 - Match 1
29-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 7 lượt đi : Round 7 - Match 28
26-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 6 lượt đi : Round 6 - Match 22
25-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 5 lượt đi : Round 5 - Match 19
23-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 4 lượt đi : Round 3 - Match 14
22-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 3 lượt đi : Round 3 - Match 10
21-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 2 lượt đi : Round 2 - Match 8
18-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 1 lượt đi : Round 1 - Match 1
09-12-2023 01:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng playoff : Round 4 - Match 4
08-12-2023 04:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng playoff : Round 4 - Match 2
06-12-2023 02:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng knock out : Round 3 - Match 3
04-12-2023 06:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng Wild Cards : Round 2 - Match 3
04-12-2023 02:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng Wild Cards : Round 2 - Match 1
02-12-2023 12:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng B : Round 1 - Match 12
30-11-2023 06:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng B : Round 1 - Match 7
29-11-2023 04:00 CROSSFIRE STAR 2023 GRAND FINAL Vòng bảng B : Round 1 - Match 2
04-11-2023 04:00 CFS APAC Series Autumn 2023 Vòng bảng : Round 1 - Match 13
03-11-2023 09:00 CFS APAC Series Autumn 2023 Vòng bảng : Round 1 - Match 12
03-11-2023 05:00 CFS APAC Series Autumn 2023 Vòng bảng : Round 1 - Match 10
02-11-2023 05:00 CFS APAC Series Autumn 2023 Vòng bảng : Round 1 - Match 6
01-11-2023 07:00 CFS APAC Series Autumn 2023 Vòng bảng : Round 1 - Match 3
01-10-2023 07:00 CFS 2023 Vietnam Qualifiers Vòng loại nhánh thua : Round 0 - Match 0
30-09-2023 08:00 CFS 2023 Vietnam Qualifiers Vòng loại nhánh thắng : Round 1 - Match 4
29-09-2023 06:00 CFS 2023 Vietnam Qualifiers Vòng loại nhánh thắng : Round 1 - Match 1
17-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng playoff : Round 15 - Match 3
16-09-2023 08:05 CFVL 2023 Season 2 Vong Playoff : Round 15 - Match 2
16-09-2023 06:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng playoff : Round 15 - Match 1
15-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 3
13-09-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 4
09-09-2023 03:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 4 : Round 4 - Match 1
08-09-2023 09:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 3 : Round 3 - Match 4
08-09-2023 05:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 3 : Round 3 - Match 2
07-09-2023 05:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 2 : Round 2 - Match 2
06-09-2023 07:00 CFS APAC Series Summer 2023 Vòng bảng ngày 1 : Round 1 - Match 3
02-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 3
30-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 2
24-08-2023 03:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng A : Round 1 - Match 10
23-08-2023 05:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng A : Round 1 - Match 8
22-08-2023 07:00 CFS Summer Championship 2023 Vòng Bảng A : Round 1 - Match 6
12-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 2
10-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 2
09-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 3
06-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 4
05-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 2
01-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 2
31-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 3
29-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 3
26-07-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 1
24-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 2
08-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Chung kết : Round 16 - Match 1
07-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng loại playoff : Round 15 - Match 2
07-06-2023 06:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng loại playoff : Round 15 - Match 1
06-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 4
03-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 2
02-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 4
29-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 2
27-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 2
25-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 2
22-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 1
21-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 4
18-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 2
16-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 4
13-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 2
22-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 2
20-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 1
18-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 1
05-12-2022 04:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C : Round 35 - Match 5
03-12-2022 06:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C : Round 33 - Match 3
03-12-2022 02:00 CROSSFIRE STAR 2022 GRAND FINAL Vòng bảng - Bảng C : Round 32 - Match 2
07-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 Chung kết : Round 5 - Match 1
06-10-2022 08:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | PLAY-OFF : Round 57 - Match 2
06-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | PLAY-OFF : Round 35 - Match 1
04-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 34 - Match 3
01-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 33 - Match 1
29-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 33 - Match 1
28-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 33 - Match 3
26-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 28 - Match 3
24-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 42 - Match 3
22-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 32 - Match 3
20-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 41 - Match 3
18-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 25 - Match 4
16-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 41 - Match 3
14-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 28 - Match 3
12-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 26 - Match 3
10-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 30 - Match 3
08-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 35 - Match 3
31-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 1
29-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 2
27-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 1
24-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 4
11-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 2
10-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 3
07-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 1
05-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 2
03-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 1