Giải đấu

Thông tin đội

PodSanda

Việt Nam

Giới thiệu

Sau khi xuống hạng CFVL 2023 mùa 1, Heroking.podsanda đã đổi tên thành Podsanda. 2 Thành viên NTam, Kimbum bổ sung vào vị trí của Toni & Hải Chip. Mục tiêu của Podsanda chính là tấm vé thăng hạng lên CFVL 2023 mùa 2 để có thể trở lại giải đấu danh giá nhất đột kích Việt Nam.
CSC 2022 Season 2  Thống kê

Ranking3

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
0 0 9 2 0 0 0 0
Vận động viên
CSC 2022 Season 2  Kết quả
10-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 14 lượt về : Round 14 - Match 3
07-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 3
07-04-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 12 lượt về : Round 13 - Match 1
04-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 11 lượt về : Round 11 - Match 4
02-04-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 10 lượt về : Round 10 - Match 4
01-04-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 9 lượt về : Round 9 - Match 4
30-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 8 lượt về : Round 8 - Match 3
28-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 7 lượt đi : Round 7 - Match 26
26-03-2024 08:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 6 lượt đi : Round 6 - Match 22
25-03-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 5 lượt đi : Round 5 - Match 18
24-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 4 lượt đi : Round 4 - Match 16
23-03-2024 05:30 CFVL 2024 Season 1 Vòng 3 lượt đi : Round 3 - Match 12
20-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 2 lượt đi : Round 2 - Match 5
19-03-2024 07:00 CFVL 2024 Season 1 Vòng 1 lượt đi : Round 1 - Match 3
01-10-2023 07:00 CFS 2023 Vietnam Qualifiers Vòng loại nhánh thua : Round 0 - Match 0
30-09-2023 06:00 CFS 2023 Vietnam Qualifiers Vòng loại nhánh thua : Round 1 - Match 3
29-09-2023 08:00 CFS 2023 Vietnam Qualifiers Vòng loại nhánh thắng : Round 1 - Match 2
16-09-2023 08:05 CFVL 2023 Season 2 Vong Playoff : Round 15 - Match 2
14-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 1
12-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 1
01-09-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 1
31-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 3
12-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 2
10-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 1
08-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 2
06-08-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 4
03-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 1
01-08-2023 07:00 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 1
30-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 2
29-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 4
27-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 4
25-07-2023 08:30 CFVL 2023 Season 2 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 4
12-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Tranh 3-4 : Round 3 - Match 1
11-07-2023 08:30 CSC 2023 Season 2 Vòng Bán Kết : Round 3 - Match 2
10-07-2023 09:00 CSC 2023 Season 2 Vòng Tứ Kết : Round 2 - Match 4
08-07-2023 10:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng C : Round 1 - Match 15
08-07-2023 09:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng C : Round 1 - Match 14
08-07-2023 07:00 CSC 2023 Season 2 Vòng loại CSC bảng C : Round 1 - Match 12
06-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 14 - Match 4
04-06-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 13 - Match 4
02-06-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 12 - Match 3
30-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 11 - Match 3
28-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 10 - Match 3
26-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 9 - Match 3
23-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt về : Round 8 - Match 4
21-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 7 - Match 4
19-05-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 6 - Match 4
16-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 5 - Match 3
14-05-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 4 - Match 3
23-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 3 - Match 3
21-04-2023 07:00 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 2 - Match 3
19-04-2023 08:30 CFVL 2023 Season 1 Vòng bảng lượt đi : Round 1 - Match 4
06-10-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | PLAY-OFF : Round 35 - Match 1
04-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 38 - Match 4
02-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 37 - Match 4
30-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 38 - Match 4
28-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 33 - Match 4
26-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 29 - Match 4
23-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 30 - Match 2
22-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 32 - Match 3
20-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 41 - Match 4
17-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 40 - Match 2
16-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 30 - Match 4
14-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 31 - Match 4
11-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 34 - Match 1
09-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 32 - Match 2
08-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 35 - Match 3
31-08-2022 06:00 CSC 2022 Season 2 Tranh 3-4 : Round 50 - Match 1
30-08-2022 06:00 CSC 2022 Season 2 Bán kết : Round 30 - Match 1
29-08-2022 06:00 CSC 2022 Season 2 Tứ kết : Round 50 - Match 2
26-08-2022 07:30 CSC 2022 Season 2 Nhánh Thắng - Bảng B : Round 0 - Match 1
26-08-2022 06:00 CSC 2022 Season 2 Vòng bảng - bảng B : Round 1 - Match 1
31-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 2
30-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 3
27-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 1
26-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 3
23-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 2
10-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 4
07-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 2
06-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 3
03-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 1
01-04-2022 08:30 CSC 2022 Season 1 BÁN KẾT : Round 6 - Match 2
27-03-2022 08:30 CSC 2022 Season 1 TỨ KẾT : Round 5 - Match 4
23-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG D : Round 4 - Match 3
22-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG D : Round 4 - Match 1
11-08-2021 07:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội : Round 1 - Match 22
09-08-2021 07:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng : Round 1 - Match 2