Giải đấu

Thông tin đội

GearNC

Việt Nam

Giới thiệu

Team Đột kích mới xuất hiện. Thành công tiến vào giải bán chuyên CFC 2022 SS2
CSC 2022 Season 2  Thống kê

Ranking2

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
0 0 8 4 0 0 0 0
Vận động viên
CSC 2022 Season 2  Kết quả
04-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 38 - Match 4
01-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 34 - Match 2
29-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 31 - Match 2
28-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 33 - Match 3
25-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 101 - Match 1
23-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 30 - Match 1
21-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 28 - Match 2
20-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 41 - Match 4
17-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 29 - Match 1
15-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 33 - Match 2
14-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 28 - Match 3
12-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 43 - Match 4
09-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 28 - Match 1
07-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 39 - Match 2
31-08-2022 08:00 CSC 2022 Season 2 Chung kết : Round 50 - Match 2
30-08-2022 08:00 CSC 2022 Season 2 Bán kết : Round 30 - Match 2
29-08-2022 08:00 CSC 2022 Season 2 Tứ kết : Round 25 - Match 4
28-08-2022 07:30 CSC 2022 Season 2 Nhánh thắng - bảng D : Round 0 - Match 1
28-08-2022 06:00 CSC 2022 Season 2 Vòng bảng - Bảng D : Round 0 - Match 2