Giải đấu

Thông tin đội

Devil.Duck

Việt Nam

Giới thiệu

Team Đột kích mới xuất hiện. Thành công tiến vào giải bán chuyên CFC 2022 SS2
CSC 2022 Season 2  Thống kê

Ranking1

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
0 0 11 2 0 0 0 0
Vận động viên
CSC 2022 Season 2  Kết quả
06-04-2023 08:00 CSC 2023 Season 1 Vòng tứ kết : Round 37 - Match 4
05-04-2023 09:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng D : Round 28 - Match 5
05-04-2023 07:30 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng D : Round 26 - Match 3
05-04-2023 06:00 CSC 2023 Season 1 Vòng Bảng - bảng D : Round 32 - Match 1
03-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 14 : Round 35 - Match 2
02-10-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 13 : Round 37 - Match 4
01-10-2022 05:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 11 : Round 31 - Match 2
29-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 12 : Round 31 - Match 2
26-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 10 : Round 28 - Match 3
24-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 09 : Round 32 - Match 4
21-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 08 : Round 20 - Match 1
19-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 07 : Round 34 - Match 2
17-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 06 : Round 40 - Match 2
15-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 05 : Round 33 - Match 2
13-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 04 : Round 36 - Match 2
12-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 03 : Round 26 - Match 3
10-09-2022 08:30 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 02 : Round 42 - Match 4
07-09-2022 07:00 CFEL 2022 Season 2 CFEL 2022 SEASON 2 | ROUND 01 : Round 31 - Match 1
31-08-2022 08:00 CSC 2022 Season 2 Chung kết : Round 50 - Match 2
30-08-2022 06:00 CSC 2022 Season 2 Bán kết : Round 30 - Match 1
29-08-2022 06:00 CSC 2022 Season 2 Tứ kết : Round 47 - Match 1
25-08-2022 07:30 CSC 2022 Season 2 Nhánh thắng - Bảng A : Round 0 - Match 1
25-08-2022 06:00 CSC 2022 Season 2 Vòng bảng - Bảng A : Round 0 - Match 2