Giải đấu

Thông tin đội

KING Freedom

Việt Nam

Giới thiệu

Đội tuyển phong trào/không chuyên tham gia giải đấu với mục đích được thăng hạng lên chơi tại các giải đấu cấp cao của Đột Kích
CFEL 2021 Season 1  Thống kê

Ranking5

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
8 272 7 11 965 1030 337 305
Vận động viên
CFEL 2021 Season 1  Kết quả
20-01-2022 07:30 CLAN WAR 2022 VÒNG LOẠI : Round 1 - Match 17
15-02-2022 07:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG : Round 2 - Match 9
18-02-2022 08:30 CLAN WAR 2022 VÒNG THĂNG HẠNG : Round 3 - Match 5
19-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG C : Round 3 - Match 1
20-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG C : Round 3 - Match 3
27-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 TỨ KẾT : Round 5 - Match 3
01-04-2022 08:30 CSC 2022 Season 1 BÁN KẾT : Round 6 - Match 2
03-04-2022 08:30 CSC 2022 Season 1 CHUNG KẾT : Round 8 - Match 0
03-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 2
05-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 2
08-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 3
09-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 2
12-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 4
23-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 1
26-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 3
27-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 2
29-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 2
01-06-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 3