Giải đấu

Thông tin đội

Heroking

Việt Nam

Giới thiệu

Heroking
CFEL 2021 Season 1  Thống kê

Ranking8

Điểm đội Điểm Tấn Công Thắng Thua Kill Death Headshot Round
2 308 2 14 987 1006 307 248
Vận động viên
CFEL 2021 Season 1  Kết quả
09-08-2021 07:00 CLAN WAR 2021 Vòng Bảng : Round 1 - Match 2
11-08-2021 07:00 CLAN WAR 2021 Vòng 24 đội : Round 1 - Match 22
22-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG D : Round 4 - Match 1
23-03-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 VÒNG BẢNG D : Round 4 - Match 3
27-03-2022 08:30 CSC 2022 Season 1 TỨ KẾT : Round 5 - Match 4
01-04-2022 08:30 CSC 2022 Season 1 BÁN KẾT : Round 6 - Match 2
02-04-2022 07:00 CSC 2022 Season 1 TRANH 3-4 : Round 7 - Match 1
03-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 1 - Match 1
06-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 2 - Match 3
07-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 3 - Match 2
10-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 4 - Match 4
11-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 5 - Match 1
23-05-2022 08:30 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 6 - Match 2
26-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt đi : Round 7 - Match 3
27-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 8 - Match 1
30-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 9 - Match 3
31-05-2022 07:00 CFEL 2022 Season 1 Lượt về : Round 10 - Match 2